Ga naar de inhoud
Ekopak header
  • Ekopak
  • Waar we nu staan: geen druppel te verspillen

Waar we nu staan:
geen druppel te verspillen

Om te weten waar we in de toekomst naartoe willen, moeten we goed begrijpen waar we nu zijn. Het verhaal van Ekopak is onlosmakelijk verbonden met de groeiende vraag naar water en de toenemende tekorten over de hele wereld. Nu een duurzame benadering van waterverbruik actueler is dan ooit, heeft dit Ekopaks focus en vastberadenheid versterkt om echte, bruikbare oplossingen te bieden voor een situatie die een bedreiging vormt voor iedereen op aarde.

De vraag naar water: de grote dorst van de wereld

Sinds de jaren ‘80 neemt wereldwijd het gebruik van zoetwater jaarlijks met ongeveer 1% toe. Het World Water Development Report 2021 van de Verenigde Naties schrijft een aanzienlijk deel van deze groei toe aan een combinatie van stijgende bevolkingsaantallen, economische ontwikkelingen en veranderende consumptiepatronen. De landbouw is momenteel verantwoordelijk voor 69% van de wereldwijde vraag naar water. Dit wordt met name gebruikt voor irrigatie, maar omvat ook water voor de veehouderij en aquacultuur. Industrie (inclusief energiecentrales) zijn goed voor 19%.

Beschikbaarheid water: een (on)eindige hulpbron

Terwijl de vraag naar water stijgt, neemt de beschikbaarheid ervan af. In absolute termen komt het totale hernieuwbare zoetwater in Europa neer op ongeveer 3500 km³ per jaar. De Mediterrane eilanden Malta en Cyprus en de dichtbevolkte Europese landen hebben het minste beschikbare water per hoofd van de bevolking.

België voelt daarbij de effecten van klimaatverandering: de verwachting is dat lange periodes van droogte in de zomer de norm blijven voor onze regio, zoals de extreme droogte die we de afgelopen zomers al zagen. Naast het gevaar dat dat oplevert voor de drinkwatervoorziening, is er nog een gevaarlijk maatschappelijk effect van deze droogte. Hoewel het dus minder vaak regent, is die regenval – wanneer die dan eindelijk komt – geconcentreerder en intenser. Dit brengt een verhoogd risico op verwoestende overstromingen met zich mee, ook omdat de voorgaande periodes van droogte het vermogen van de bodem hebben verminderd om water op te nemen en af te voeren.

Het effect: waterstress en “blue out”

Er dreigt een structureel tekort aan water. Waterstress – een tekort aan drinkwater in vergelijking met de vraag – treft veel gebieden op aarde. Het World Water Development Report 2021 van de Verenigde Naties meldt dat ruim twee miljard mensen wonen in landen die te maken hebben met waterstress. Dit kan verwoestende gevolgen hebben.

Veel bedrijven vandaag de dag zijn nog steeds volledig afhankelijk van drinkwater voor hun processen of productie, omdat ze geen toegang hebben tot andere watervoorziening. Maar omdat deze watervoorziening dreigt te fluctueren of weg te vallen, worden de product- en procescontinuïteit van deze bedrijven bedreigd.

De oplossing: een paradigmaverschuiving in watermanagement

De analyse van de huidige wereldwijde vraag naar en beschikbaarheid van water maakt duidelijk dat aanpassing aan klimaatverandering urgent is en een wereldwijde aanpak vergt. Dit is precies waar Ekopak  potentie ziet om verandering in de hand te werken, door het bewustzijn onder bedrijven te vergroten dat duurzamer watergebruik in de industrie mogelijk is dankzij gedecentraliseerde en hernieuwbare watervoorziening. Op die manier draagt Ekopak haar steentje bij aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties. Deze zogeheten SDG’s zijn de doelstellingen die de wereld heeft gesteld voor 2030, als een raamwerk om naar duurzame ontwikkeling te evolueren. “Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitair voor iedereen” is SDG nummer 6, het streven naar schoon water en sanitaire voorzieningen voor alle mensen.

Binnen SDG 6 zijn er zes resultaatgerichte targets gedefinieerd: veilig en betaalbaar drinkwater, een einde aan open defecatie en toegang tot sanitaire voorzieningen en hygiëne, het verbeteren van de waterkwaliteit, het behandelen en veilig hergebruiken van afvalwater, de efficiëntie van waterverbruik vergroten en zoetwaterbronnen waarborgen, IWRM (geïntegreerd beheer van waterreserves) invoeren, het beschermen en herstellen van watergerelateerde ecosystemen. Naast SDG 6 is water ook een belangrijk onderdeel van SDG 9 (Industrie, innovatie en infrastructuur) en SDG 13 (Klimaatactie). Water speelt inderdaad een belangrijke rol in de industrie en is nauw verbonden aan het klimaat.