Ga naar de inhoud
Ekopak header
  • Ekopak
  • De juiste waterbronnen gebruiken voor de juiste toepassingen

De juiste waterbronnen gebruiken voor de juiste toepassingen

Omschakelen naar een ­gedecentraliseerde watervoorziening

Het eerste onderdeel van deze pijler is Ekopaks ­engagement om bedrijven te ondersteunen bij de ­omschakeling naar een gedecentraliseerde ­watervoorziening. Dit begint met de analyse van alle mogelijke reststromen – gaande van afvalwater en regenwater tot oppervlaktewater – opdat de gedecentraliseerde watervoorziening over ­voldoende waterbronnen kan beschikken om de ­continuïteit van het productieproces te garanderen. Op basis van deze ­analyse kunnen we bepalen hoe het aangevoerde ­water moet worden behandeld om de gewenste ­kwaliteit te ­bekomen. In nauwe samenwerking met de ­academische wereld maakt Ekopak gebruik van innovatieve ­oplossingen binnen dit proces om het gebruik van deze ­gedecentraliseerde watervoorziening te ­maximaliseren: de bruikbaarheid voor de klant wordt ­geoptimaliseerd zowel op het vlak van kwaliteit als op het vlak van ­continuïteit.

Impact

  • Kleinere watervoetafdruk 
  • Gewaarborgde kwaliteit en continuïteit van water
  • Niet afhankelijk van prijsschommelingen van het ­traditionele waternetwerk 
  • Weerbaarheid in geval van waterschaarste

Takeda Lessines maakt de omschakeling

Het gedecentraliseerde watervoorzieningsnetwerk van Takeda ­Lessines zet het afvalwater van het bedrijf terug om in drinkwater door middel van een procedé van ultrafiltratie en omgekeerde osmose (3×50 m3/uur). ­Vroeger had Takeda een verbruik van 700.000m3 stadswater per jaar. Na de ­omschakeling naar een gedecentraliseerde watervoorziening is dit ­volume met 90% ­gedaald: enkel als de reststromen geen continuïteit ­kunnen ­garanderen, wordt door Ekopak het absolute minimum aan drinkwater ­toegevoegd.

Bewustwording creëren rond het nut van een gedecentraliseerde watervoorziening

Om de impact van hernieuwbaar gebruik van water zo groot mogelijk te maken, volstaat het niet om enkel te kijken naar de werkelijke toepassing van een gedecentraliseerde ­watervoorziening aangezien veel bedrijven zich nog altijd niet voldoende bewust zijn van het bestaan en de ­voordelen ­ervan.  Het bewustzijn rond de producten en diensten die ­Ekopak ­levert moet worden vergroot om de stakeholders in onze waardeketen – leveranciers enerzijds en klanten ­anderzijds – aan te sporen om te kiezen voor duurzamere opties.  

Impact

  • Door bedrijven te informeren over de ­voordelen en ­opportuniteiten die een gedecentraliseerde ­watervoorziening hen kan bieden, worden zij op een ­intrinsieke manier gemotiveerd om af te schakelen van het drinkwaternet en hun watervoetafdruk te verkleinen.  
  • Terzelfdertijd kan deze bewustmaking Ekopak ­‘top-of-mind’ maken bij potentiële klanten, wat bijdraagt tot de ­duurzame ontwikkeling van ons bedrijf. 

Ekopak minimaliseert de impact van een gedecentraliseerde watervoorziening

Zoveel mogelijk bedrijven ervan overtuigen om over te ­schakelen naar een gedecentraliseerde watervoorziening is geen ­‘opzichzelfstaand’ duurzaamheidsstreven. Een ­belangrijk onderdeel van onze strategie is het combineren van een ­kleinere watervoetafdruk met een minimale impact van de installaties voor wat betreft het gebruik van chemicaliën, CO2-uitstoot, energieverbruik en afvalproductie. Bijgevolg kan Ekopak een economisch rendabele gedecentraliseerde watervoorziening aanbieden die een antwoord biedt op de steeds toenemende druk van hogere vaste kosten.

Veroorzaakte impact

Het heeft geen nut om bedrijven een stap voorwaarts te zien nemen op het vlak van hun watervoorziening om dan weer een stap terug te zetten op het gebied van andere ­ecologische parameters.

Ekopak creëert toegang tot drinkwater, waar nodig

Bij Ekopak zijn we van mening dat het belangrijk is om ­impact te creëren die verder reikt dan de waardeketen. Nu al ­helpen we onze klanten miljoenen liters water te besparen, maar ­samen met Water.org kunnen we nog een stap verder gaan. Via ons ‘Save water, Give water’-programma helpen we ­mensen toegang te krijgen tot drinkbaar water in regio’s met ernstige tekorten.

Gecreëerde impact

Het ‘Save water, Give water’-programma is een hefboom voor Ekopak om haar eigen klanten nog meer bewust te ­maken van de impact van de klimaatverandering.

Water.org

Water.org is een wereldwijde organisatie zonder winstoogmerk die zich inzet voor water en sanitaire voorzieningen in de wereld. De organisatie helpt mensen toegang te ­krijgen tot veilig water en sanitaire voorzieningen door middel van betaalbare financiering, ­zoals ­kleine leningen. Dit is een levensveranderende stap waardoor vrouwen hoop krijgen, ­kinderen gezond kunnen opgroeien en gezinnen een mooie toekomst mogen verwachten.