Ga naar de inhoud
Ekopak header
  • Ekopak
  • A message from our CEO

Bericht van
onze CEO

2021: sterke prestaties en strategische keuzenBeste stakeholders,

Wij zijn al eind maart 2022 wanneer ik dit voorwoord voor het jaarverslag 2021 van Ekopak schrijf. Het lijkt me een beetje vreemd om terug te blikken op vorig jaar terwijl we al zo ver zijn gevorderd in 2022. Ik ben ook iemand die vooral focust op de dag van vandaag en die ­plannen maakt voor de toekomst. Toch is het nuttig – en zelfs noodzakelijk – om af en toe achterom te kijken. Want door het verleden te overschouwen, kan je met méér ­inzicht vooruitblikken naar de toekomst. De opmaak van dit jaarverslag biedt daartoe een unieke gelegenheid.

Wij hebben in 2021 een aantal belangrijke beslissingen genomen. We hebben toen gekozen om een aantal ­wegen in te slaan die bepalend zijn voor de toekomst van Ekopak. In 2021 waren we heel erg gefocust om die ­beslissingen zo goed mogelijk te implementeren, en nu zie ik vooral veel scherper in welke bredere strategische ­context ze passen. En dat perspectief wil ik met u delen.

Wij hebben in 2021 een aantal ­belangrijke ­beslissingen ­genomen die bepalend zijn voor de toekomst van ­Ekopak.

Pieter Loose – CEO

Zo is de beursintroductie van maart 2021 veel méér dan een manier om fondsen op te halen. Deze stap betekent ook dat Ekopak resoluut heeft geopteerd voor een groeistrategie. De beursintroductie impliceert ook dat Ekopak ervoor kiest om transparant en op regelmatige basis te rapporteren over de stand van zaken bij de implementatie van die groeistrategie.

In april 2021 ondertekende Ekopak de principes van de UN Global Compact. Deze pennentrek heeft een ­enorme draagwijdte.  Hiermee engageert Ekopak zich immers om duurzaamheid volledig te integreren in onze ­strategie en onze activiteiten. De kernstrategie van Ekopak is ­gericht op groei, maar wel op duurzame groei. Om de ­duurzaamheid van onze activiteiten te bepalen, hanteren we een gevalideerde methodologie. In de toekomst gaan we ook jaarlijks verslag uitbrengen over onze vorderingen op dat vlak. 

Wat een parcours hebben we niet al ­afgelegd in 2021! rnEn het beste moet nog komen! 2022 is alvast stevig gestart.

Pieter Loose – CEO

De oprichting van Ekopak France dient niet louter om ­Ekopak in staat te stellen beter te kunnen inspelen op de opportuniteiten op de Franse markt. Het is tevens de ­allereerste stap binnen onze strategie om duurzame groei ook te realiseren via geografische expansie. 

Dat we voor onze duurzame groeistrategie ook het ­Water-as-a-Service business model gaan invoeren, werd al vermeld bij de beursintroductie. Onze ­overtuiging dat we met het WaaS-model werkelijk het verschil ­kunnen maken, is op korte tijd veel scherper gesteld en dat ­hebben wij in ons halfjaarverslag van september 2021 dan ook duidelijk aangegeven. De driecijferige groeivoet – triple digit growth- van de WaaS-opbrengsten in 2021 zetten dat potentieel extra in de verf.

Kortom, wij zijn in 2021 een aantal wegen ingeslagen die van enorm strategisch belang zijn. Ik sta versteld over wat we allemaal hebben kunnen realiseren in 2021. Wat een ­parcours hebben we niet al afgelegd! En het ­beste moet nog komen! 2022 is alvast stevig gestart: als ­voortrekker in de joint venture Waterkracht gaan we onze ­schouders ­zetten onder dit project om ­vanaf 2025 elk jaar 20 miljard ­liter Antwerps afvalwater te ­recycleren tot proceswater voor de Port of Antwerp. De drive ­waarnaar ­sportjournalisten verwijzen als ze ­schrijven over de ­wielerploeg Quick Step-Alpha Vinyl – waarin we ­co-sponsor zijn –  is zeker ook voelbaar binnen ­Ekopak. Ook wij zijn gebeten om onze grenzen te ­verleggen, ­successen te behalen en ons team steeds verder te ­versterken. 

Ik ben enorm dankbaar voor iedereen die daartoe een bijdrage heeft geleverd. Mijn erkentelijkheid gaat ook uit naar iedereen die ons vertrouwen heeft geschonken. Wij blijven op jullie rekenen, net zoals u ook op ons kunt ­rekenen.

Pieter Loose, CEO