Ga naar de inhoud

Mars Wrigley VS

Waco, Texas, VS Industrie: zoetwaren GWE leverde Mars Wrigley in 2021 een waterzuiveringsinstallatie. Daarnaast heeft GWE ook de behandeling van biogas en een PurAquaTM Effluent Reclamation-installatie opgenomen. Het biogas wordt gevaloriseerd in de ketels. Het rendement is maximaal bij anaerobe behandeling door de combinatie van een krachtige reactor met slibafscheiding via ultrafiltratiemembranen. Het afvalwaterrecuperatiesysteem is …

Ekopak stelt wijzigingen Raad van Bestuur voor

Op de volgende Aandeelhoudersvergadering zal Mevr. Valerie Dejaeghere voorgesteld worden als nieuwe, bijkomende onafhankelijk bestuurder. Verder werd, op basis van het advies van het Remuneratie- en Nominatiecomité van Ekopak NV, Kurt Trenson* vanaf 22 december 2022 benoemd als niet-uitvoerende bestuurder.