Ga naar de inhoud
Ekopak header

Directie
& Raad van Bestuur

Directie

Pieter Loose
CEO

De heer Pieter Loose begon zijn loopbaan bij Hertel Services, een industriële dienstverlener op het gebied van stellingbouw, dakdekking, touwtechnieken, isolatie, elektrische tracing en stoomtracing (nu onderdeel van Altrad Services Benelux, behorend tot de Altrad Group) als projectbeheerder (2005-2007) en als technisch directeur (2007-2010). In 2010 verliet Pieter Loose Hertel Services en trad als sales ingenieur in dienst bij Ekopak. In 2013 verwierf Pieter Loose Ekopak en werd haar CEO. Sinds 2019 is Pieter Loose tevens vice-voorzitter van Watercircle, een belangengroep voor watertechnologiebedrijven in België. 

Pieter heeft meer dan 15 jaar ervaring in de industriële ingenieur industrie en is houder van een diploma Industrieel Ingenieur Bouwkunde van de Hogeschool Gent (KU Leuven). 

Els De Keukelaere
CFO

Mevrouw Els De Keukelaere heeft meer dan twintig jaar ervaring in de financiële audit. Voor ze in oktober 2020 als Chief Financial Officer van Ekopak startte, leidde ze multinationale audits als vertegenwoordiger van KPMG. Els was auditleider in het regiokantoor van KPMG te Gent en was tevens actief als instructeur van interne KPMG-trainingsprogramma’s en hield zich daarnaast bezig met aanwerving en business development. Tussen 2014 en 2016 was Els Chief Financial Officer bij Concordia NV, een in Gent gevestigde verzekeringsmakelaar en lid van de Raad van Toezicht bij Concordia De Keizer B.V. in Rotterdam. 

Els is houder van een Master in Toegepaste Economie van de Universiteit Gent alsmede van een MBA in Financial Management van Vlerick Management School en is sinds 2004 Erkend Accountant. 

Els holds a Master in Applied Economics from the University of Ghent, as well as an MBA in Financial Management from Vlerick Management School and is a Registered Accountant since 2004.

Tim De Maet
COO

De heer Tim De Maet heeft 15 jaar ervaring in de wateroplossingsindustrie. Voordat hij bij Ekopak in dienst trad, werkte Tim als projectingenieur bij Entaco NV, waar hij een afvalwaterrecuperatiesysteem voor car-washes ontwikkelde, en als technisch sales ingenieur bij Micron NV, waar hij industriële 172 waterzuiveringsoplossingen ontwierp en er bestekken voor opstelde. In 2011 trad Tim in dienst van Ekopak als Operations Manager en werd in 2020 tot Chief Operation Officer gepromoveerd. 

Tim is houder van een diploma in Industrieel Ingenieur Chemie (specialisatie: milieubiotechnologie) van de Hogeschool Gent. 

Joost Van Der Spurt
CTO

De heer Joost Van Der Spurt heeft 8 jaar ervaring in de waterindustrie, waarbij hij zich vooral op procesbeheer, onderzoek en ontwikkeling alsmede automatisering richtte en is in dienst bij Ekopak sinds de lancering zeven jaar geleden van de eigen productielijn van de vennootschap. Alvorens hij in dienst trad bij Ekopak, werkte Joost aan de KU Leuven. In samenwerking met Eastman Ghent North was hij verantwoordelijk voor de zuivering van een waaier van ammoniumrijke producten die in de landbouw wordt gebruikt. 

Joost is houder van een master Chemisch Ingenieur Technologie van de KU Leuven. 

Anne-Mie Veermeer
CDO

Mevrouw Anne-Mie Veermeer trad in 2007 in dienst bij de Emittent en heeft vanaf dat moment geholpen om de afdeling waterdisinfectie op te bouwen en uit te breiden. Voor zij bij de Emittent in dienst trad, werkte Anne-Mie vier jaar als quality manager in R&D bij Kwality Belgium NV, een vennootschap die zich specialiseert in de bereiding van kant-en-klare vacuümverpakte gerechten en maaltijdcomponenten, waar zij verantwoordelijk was voor de opbouw van de kwaliteitsafdeling en het verkrijgen en de instandhouding van het HACCP-kwaliteitslabel alsook voor de R&D van nieuwe gerechten en de omzetting ervan in recepten voor industriële productie. 

Anne-Mie is houder van een Master Ingenieur (Chemie en Biochemie) van de KU Leuven – Odisee Technologiecampus Gent. 

Niels D’Haese
CCO

De heer Niels D’Haese heeft 14 jaar ervaring in industriële en municipale waterbehandeling in diverse posities. Hij startte zijn loopbaan in 2008 als projectconsultant bij Epas, onderdeel van de consultancy branche van Veolia. Sinds 2012 bekleedde hij, gedurende 8 jaar, diverse commerciële rollen bij Suez in de Benelux en internationaal. Na een rol als algemeen directeur van de waterdivisie bij DEME Environmental Contractors, heeft Niels het team van Ekopak vervoegd midden 2021. Niels neemt de rol op van Chief Commercial Officer sinds begin 2022.

Niels beschikt over een Master in de Bio-ingenieurswetenschappen met Milieutechnologie als afstudeerrichting, behaald aan de Universiteit Gent.

Raad van Bestuur

Pieter Loose
Uitvoerend bestuurder

De heer Pieter Loose begon zijn loopbaan bij Hertel Services, een industriële dienstverlener op het gebied van stellingbouw, dakdekking, touwtechnieken, isolatie, elektrische tracing en stoomtracing (nu onderdeel van Altrad Services Benelux, behorend tot de Altrad Group) als projectbeheerder (2005-2007) en als technisch directeur (2007-2010). In 2010 verliet Pieter Loose Hertel Services en trad als sales ingenieur in dienst bij Ekopak. In 2013 verwierf Pieter Loose Ekopak en werd haar CEO. Sinds 2019 is Pieter Loose tevens vice-voorzitter van Watercircle, een belangengroep voor watertechnologiebedrijven in België.

Pieter heeft meer dan 15 jaar ervaring in de industriële ingenieur industrie en is houder van een diploma Industrieel Ingenieur Bouwkunde van de Hogeschool Gent (KU Leuven).

Tim De Maet
Uitvoerend bestuurder

De heer Tim De Maet heeft 15 jaar ervaring in de wateroplossingsindustrie. Voordat hij bij Ekopak in dienst trad, werkte Tim als projectingenieur bij Entaco NV, waar hij een afvalwaterrecuperatiesysteem voor car-washes ontwikkelde, en als technisch sales ingenieur bij Micron NV, waar hij industriële 172 waterzuiveringsoplossingen ontwierp en er bestekken voor opstelde. In 2011 trad Tim in dienst van Ekopak als Operations Manager en werd in 2020 tot Chief Operation Officer gepromoveerd.

Tim is houder van een diploma in Industrieel Ingenieur Chemie (specialisatie: milieubiotechnologie) van de Hogeschool Gent.

Pieter Bourgeois
Niet-uitvoerend bestuurder / Voorzitter van de Raad van Bestuur

De heer Pieter Bourgeois beschikt over bijna 20 jaar aan ervaring in verschillende financiële rollen en verantwoordelijkheden. Alvorens te starten bij Alychlo NV, werkte hij als Chief Financial Officer bij DHL Express Luxembourg en YouBuild, waar hij zich richtte op Fusies & Overnames (M&A) en strategische projecten, waardoor hij ervaring opdeed in verschillende sectoren en in vennootschappen van verschillende omvang. Hij begon zijn carrière als controller bij Banksys en vervolgens bij Worldline. Pieter trad in 2015 in dienst van Alychlo NV als investment manager en is bestuurder in verschillende portfoliovennootschappen van Alychlo NV. Toen Alychlo NV in 2019 49,03% van de aandelen van Ekopak verwierf, werd Pieter lid van de Raad van Bestuur van Ekopak. 

Pieter beschikt over een Master in Elektromechanische Industriële Werktuigbouwkunde van Groep T alsmede een MBA van de Solvay Brussels School of Economics. 

Ben Jansens
Niet-uitvoerend bestuurder

De heer Ben Jansen begon zijn carrière bij Unilever, een wereldwijde FMCG vennootschap die een duurzame levensstijl ingeburgerd wil maken. Tussen 1997-2006 oefende hij verschillende functies uit in Marketing, Sales en Category Management. In 2007 trad hij als Commercieel Directeur in dienst van Medialaan (voorheen bekend als Vlaamse Media Maatschappij). Na de overname door De Persgroep werd Ben COO en lid van de BENE-raad bij DPG Media. DPG Media is een toonaangevende mediagroep in Vlaanderen. Op 1 mei 2021 zal Ben Alychlo vervoegen als CSO. 

Els De Keukelaere
Uitvoerend bestuurder

Mevrouw Els De Keukelaere heeft meer dan twintig jaar ervaring in de financiële audit. Voor ze in oktober 2020 als Chief Financial Officer van Ekopak startte, leidde ze multinationale audits als vertegenwoordiger van KPMG. Els was auditleider in het regiokantoor van KPMG te Gent en was tevens actief als instructeur van interne KPMG-trainingsprogramma’s en hield zich daarnaast bezig met aanwerving en business development. Tussen 2014 en 2016 was Els Chief Financial Officer bij Concordia NV, een in Gent gevestigde verzekeringsmakelaar en lid van de Raad van Toezicht bij Concordia De Keizer B.V. in Rotterdam.

Els is houder van een Master in Toegepaste Economie van de Universiteit Gent alsmede van een MBA in Financial Management van Vlerick Management School en is sinds 2004 Erkend Accountant.

Kristina Loguinova
Onafhankelijk bestuurder

Mevrouw Kristina Loguinova heeft een sterke academische achtergrond, waarbij zij onderwijs en onderzoek in het domein van financieel recht combineert. Na afronding van haar doctoraatsstudie over Solvabiliteit II en het belang van ESG-overwegingen voor institutionele beleggers, verleende zij consultancydiensten over innovatie aan een brede waaier van financiële vennootschappen. In 2020 ruilde Kristina de consultancy in voor een positie als compliance counsel bij het Operations Team en het ESG Comité van Value Square NV. Buiten Value Square NV doet ze onderzoek en geeft ze les over de kruisbestuivingen tussen ESG, de wet en de financiële sector (duurzame financiering) aan de Vrije Universiteit Brussel. Kristina wordt regelmatig als spreker of expert op het gebied van duurzaamheid gevraagd. Kristina trad in 2021 toe tot Ekopak als onafhankelijke bestuurder. 164 

Kristina heeft een Master in de Rechten van de Vrije Universiteit Brussel alsook een doctoraat in financieel recht van dezelfde universiteit. 

Regine Slagmulder
Onafhankelijk bestuurder

Professor Dr. Ig. Regine Slagmulder is partner en hoogleraar “accounting & control” aan de Vlerick Business School (België). Voorheen was zij lid van de faculteit INSEAD (Frankrijk en Singapore) en de Universiteit van Tilburg (Nederland). Zij werkte tevens voor het strategie departement van McKinsey & Company. Haar onderzoek- en onderwijswerk situeert zich op het terrein van risico en performantie management, vennootschapsstrategie en bestuursefficiëntie. Zij is (sinds 2011) een niet-uitvoerend bestuurder en voorzitter van het auditcomité van de in België gevestigde investeringsmaatschappij Quest for Growth en (sinds 2020) van MDxHealth, , commercieel actief, multinationaal bedrijf in het domein van de gezondheidszorg, beide genoteerd op Euronext. 

Regine behaalde een diploma in de elektrotechnische ingenieurswetenschappen en managementwetenschappen aan de Universiteit van Gent en heeft een doctoraat in management aan de Vlerick Business School. Als deel van haar onderzoeksactiviteiten was zij een voormalig onderzoekster aan INSEAD, Boston University (VS) en het P. Drucker Graduate Management Center aan de Claremont University (VS).