Ga naar de inhoud
Ekopak header
  • Ekopak
  • Verantwoordelijk assetmanagement

Verantwoordelijk assetmanagement

De impact van Ekopaks eigen bedrijfsactiviteiten is klein vergeleken met het verschil dat we kunnen maken voor de impact van onze klanten. Toch willen we erop toezien dat het reduceren van onze eigen ecologische voetafdruk gelijke tred houdt met de maatschappelijke evolutie. Wij focussen daarbij vooral op onze gebouwen en mobiliteit om onze negatieve impact op CO2-uitstoot, luchtvervuiling, waterverbruik, energieverbruik en afvalproductie te verminderen. 

Een nieuwe duurzame thuis voor Ekopak

Om onze groei te bestendigen heeft ­Ekopak letterlijk meer ­ruimte ­nodig. ­Ekopak maakt momenteel de nodige plannen op en voert een ­haalbaarheidsstudie uit om een BREAAM en WELL-certificering te bekomen voor haar nieuwe gebouw.

Impact

Het nieuwe hoofdkantoor biedt ons een uitstekende gelegenheid om niet ­alleen onze impact op de ­onmiddellijke ­omgeving te verbeteren, maar ook om een duurzaam klimaat te scheppen waarin ons Eko-wolfpack team zich ­volledig kan uitleven bij de ­verwezenlijking van zijn gemeenschappelijke missie.  

BREEAM

(Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is een certificeringsmethode voor een duurzaam opgebouwde omgeving: deze methode verschaft richtlijnen niet alleen voor wat betreft energie- of waterverbruik, maar bekijkt de zaken ook vanuit een breder perspectief door de gebruikte materialen, het afval- en gebouwenbeheer, en de impact op de gezondheid en het welzijn in beschouwing te nemen.

The WELL Building Standard

is een internationale norm voor gebouwen die een positieve impact hebben op de gezondheid en het welzijn van de gebruikers ervan. Deze norm bepaalt specifieke criteria op 10 vlakken: lucht, water, voedsel, licht, bewegings- en warmtecomfort, akoestiek, materiaalgebruik, welzijn en gemeenschap.

Groene mobiliteit

De manier waarop ons Eko-wolfpack naar het werk gaat draagt bij aan de globale CO2-uitstoot en luchtvervuiling. Dat is de reden waarom deze pijler de elektrificatie van ons wagenpark ­vereist evenals een groter bewustzijn rond ­alternatieve transportmiddelen bij onze werknemers.

Impact

Wanneer meer werknemers gebruik ­maken van alternatieven voor hun ­wagen, zal de impact op onze wereld kleiner worden en zullen we bijdragen aan een vermindering van de schadelijke effecten van klimaatverandering.