Ga naar de inhoud
Ekopak header

Raad van Bestuur

Samenstelling

De Raad van Bestuur van Ekopak telt 7 leden: 3 uitvoerende en 4 niet-uitvoerende bestuurders, 2 onafhankelijke bestuurders, 2 bestuurders die ­geassocieerd zijn met de ­referentieaandeelhouder ­Alychlo, en 3 bestuurders van uit het Executive ­Managementcomité (van wie 2 geassocieerd met de ­referentieaandeelhouder Pilovan). De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door Pieter Bourgeois.
De leden van de Raad van Bestuur van Ekopak zijn de managementvennootschappen met de hieronder ­vermelde permanente vertegenwoordigers (vermeld in alfabetische volgorde van hun familienamen).

Pieter Bourgeois

sinds 2015 investeringsmanager van Alychlo NV, Ekopak’s ­referentie-aandeelhouder. Master ­industrieel ingenieur elektromechanica (GroepT), MBA (Solvay  ­Brussels School of Economics). Meer dan 20 jaar ­ervaring in verschillende managementfuncties bij Alychlo, DHL, ­YouBuild EN Worldline/Banksys. Belgische ­nationaliteit.

Els De Keukelaere

Chief Financial Officer van Ekopak NV sinds 2020 . Master Toegepaste ­economische wetenschappen (UGent), MBA in ­financieel management (Vlerick Business School), Bedrijfsrevisor sinds 2004. Eerdere functies in haar loopbaan: auditor bij KPMG Gent en Chief ­Financial Officer van Concordia Verzekeringen (Gent). Belgische nationaliteit.

Tim De Maet

Chief Operations Officer van Ekopak NV sinds 2020, voorheen 9 jaar ­Operations ­Manager binnen de onderneming. Master industrieel ingenieur chemie, met een specialisatie in milieu-biotechnologie (HoGent, Gent). Meer dan 15 jaar ervaring in de waterbehandelingsindustrie, waaronder bij Entaco NV en Micron NV. Belgische nationaliteit.

Ben Jansen

Chief Strategy Officer van Alychlo NV sinds 2021. Master ­handelsingenieur ­(KULeuven). Meer dan 20 jaar ­ervaring in ­verschillende ­­­(marketing- en ­verkoop) managementfuncties bij Unilever en CCO bij DPG ­Media (en voorgangers Medialaan en De ­Persgroep). Belgische nationaliteit.

Kristina Loguinova

Compliance Counsel van Value Square NV en deeltijds docent aan de VUB (Vrije Universiteit Brussel). Master in de Rechten en Doctor in Financieel Recht (VUB). Voordat zij Value Square vervoegde, was zij consultant innovatie en duurzame financiering (ESG) voor meerdere financiële ondernemingen. Nederlandse nationaliteit.

Pieter Loose

Chief Executive Officer van Ekopak NV sinds 2013 nadat hij daarvoor 3 jaar als ­verkoopingenieur van de ­onderneming actief was. Vooraleer hij Ekopak ­vervoegde, vervulde hij ­verschillende managementfuncties bij Hertel. Hij is ook ondervoorzitter van ­Watercircle, een belangenvereniging voor ­watertechnologiebedrijven in België. ­Belgische nationaliteit.

Regine Slagmulder

partner en hoogleraar aan ­Vlerick Business School (Belgium). ­Master elektrotechnisch ingenieur en ­Bedrijfskundig ingenieur (UGent). Doctoraat (PhD) in management  ­(Vlerick Business School, Gent). ­Daarvoor was zij professor aan ­INSEAD (Frankrijk en Singapore) en aan de Universiteit van ­Tilburg ­(Nederland). Zij was ook actief binnen McKinsey & ­Company’s strategy practice. Belgische nationaliteit.

(1) Uitvoerend bestuurder (U) of niet-uitvoerende bestuurder (N)

(2) Onafhankelijk bestuurder (O), vertegenwoordiger van een referentieaandeelhouder (R) of als lid van het Executive Managementcomité (E)

(3) Lid van het Auditcomité (A) en/of van het Remuneratie- en benoemingscomité (R) – het voorzitterschap van een comité is aangeduid met een asterisk (°)

(4) JAVA: Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Opdracht

  • Het nastreven van duurzame waardecreatie door het bepalen van de strategie, door doeltreffend, ­verantwoord en ethisch leiderschap te tonen en door de prestaties van de onderneming te monitoren.
  • Het benoemen en ontslagen van de Chief ­Executive ­Officer en andere leden van het Executive ­Managementcomité.
  • De Raad van Bestuur vergadert ten minsten vier maal per jaar.

Activiteitverslag

In principe komt de Raad van Bestuur bijeen op ­kwartaalbasis. De vergaderfrequentie kan worden ­verhoogd wanneer dat gepast of noodzakelijk wordt ­geacht voor de onderneming.

In 2021 hield de Raad van Bestuur 5 ­vergaderingen, ­waarvan 4 met fysieke deelname en 1 online. De ­deelnamegraad aan deze vergaderingen was 100% voor elk lid van de Raad van Bestuur (of zijn permanente ­vertegenwoordiger). 

Tijdens deze vergaderingen bediscuteerde en ­evalueerde de Raad van Bestuur de operationele en financiële ­prestaties van de onderneming, maar ook strategische kwesties en opportuniteiten waaronder (potentiële) ­fusies en overnames en expansieprojecten. Specifiek voor 2021 werd er ook aanzienlijke aandacht besteed aan het ­opzetten van een structuur voor corporate governance, waaronder de goedkeuring van een ‘Dealing Code’, en aan  de beursgang op Euronext Brussels, met inbegrip van de goedkeuring op 21 maart 2021 van de ­bijhorende prospectus. Andere onderwerpen waren de integratie van IT-systemen binnen de groep en het duurzaamheidsthema.

De belangenconflictregeling diende niet te worden ­toegepast in 2021.


Comités van de Raad van Bestuur


Binnen de Raad van Bestuur werden twee gespecialiseerde comités opgericht, die actief ­werden met ingang van de beursintroductie en die tot doel hebben om de Raad van Bestuur bij te staan en om aanbevelingen op specifieke domeinen te maken.

Auditcomité

  • Opgericht in overeenstemming met artikel 7:99 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en met de provisies 4.10-16 van de Belgische Corporate Governance Code van 2020.
  • Leden: Regine Slagmulder (voorzitter), Pieter Bourgeois en Kristina Loguinova

In principe komt het Auditcomité bijeen op ­kwartaalbasis. De vergaderfrequentie kan worden verhoogd ­wanneer dat gepast of noodzakelijk wordt geacht voor de ­onderneming. In 2021 kwam het Auditcomité ­tweemaal ­bijeen, het geen lager is dan de frequentie zoals ­aanbevolen in het Corporate Governance Charter, maar dit kan verklaard worden door het feit dat het ­Auditcomité slechts in maart 2021 werd opgericht. Alle ­leden ­namen aan elke vergadering deel, met ­uitzondering van ­Crescemus BV die deelnam aan 1 van de 2 vergaderingen van het Auditcomité in 2021. 

Remuneratie- en benoemingscomité

  • Opgericht in overeenstemming met artikel 7:100 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en ­Verenigingen, en met de provisies 4.17-23 van de ­Belgische Corporate Governance Code van 2020.
  • Leden: Ben Jansen (voorzitter), Regine Slagmulder en Kristina Loguinova
  • In principe komt het Remuneratie- en ­benoemingscomité bijeen op semestriële basis. De vergaderfrequentie kan worden verhoogd wanneer dat gepast of noodzakelijk wordt geacht voor de ­onderneming. In 2021 kwam het Remuneratie- en ­benoemingscomité driemaal bijeen en alle leden ­namen deel aan elke vergadering.
  • Het Remuneratie- en benoemingscomité ­ontwikkelde in 2021 een raamwerk voor een ­coherent ­remuneratiebeleid voor Ekopak. Het comité ­bediscuteerde ook een ­optie/warrantplan voor het management van ­Ekopak en ­evalueerde de Belgische collectieve ­arbeidsovereenkomst (CA0) 90 voor het personeel, met uitsluiting van het management.
  • De belangenconflictregeling diende in 2021 niet te ­worden toegepast.