Ga naar de inhoud
Ekopak header
  • Ekopak
  • Onze waardeketen: het tij keren

Onze waardeketen:
het tij keren

Het idee van de waardeketen is gebaseerd op de procesbenadering van organisaties, het idee van een productie- of dienstverlenende organisatie te zien als een systeem bestaande uit subsystemen met elk hun eigen inputs, transformatieprocessen en outputs. De waardeketen van Ekopak is gevormd rond de toegenomen urgentie rond het verwezenlijken van circulaire processen en moet gezien worden in de bredere paradigmaverschuiving richting een stakeholdereconomie.

In tegenstelling tot een aandeelhoudereconomie, houden bedrijven in een stakeholdereconomie rekening met alle stakeholders die geraakt worden door de activiteiten. Strategische beslissingen wegen bijvoorbeeld de behoeften van de medewerkers en aandeelhouders mee, maar ook die van leveranciers en klanten, en ook minder voor de hand liggende stakeholders zoals de samenleving of NGO’s. Met andere woorden: de actoren in de waardeketen vertegenwoordigen slechts een deel van alle Ekopak stakeholders.

Geloofwaardig strategiemanagement kijkt daarom naar een economisch, maar ook naar een sociaal en milieugerelateerd aspect. Het doel is altijd om een balans te vinden tussen wat belangrijk is voor de stakeholders en wat belangrijk is voor het bedrijf. Deze drie aspecten werken niet afzonderlijk van elkaar. Een geloofwaardige duurzaamheidsbelofte vereist een systematische aanpak waarbij wederzijdse invloeden worden onderkend.

Er is behoefte aan innovaties die bedrijven in staat stellen om afvalwater te hergebruiken en alternatieve bronnen te gebruiken binnen een circulair economisch model. Ik denk dat innovatie, zowel in technische als in bedrijfskundige zin, gebruik zal maken van deze circulaire evolutie. Wij zien nu al dat toegenomen vraag en een streven om te innoveren versnellend werken voor de groei van Ekopak

Pieter Loose, CEO Ekopak

Ekopak ziet zichzelf en haar missie niet als iets dat losstaat van de rest. De impact die het bedrijf op de markt kan hebben, is essentieel. Het operationele model is gebaseerd op de ambitie om de impact te gebruiken om de markt op een positieve manier te beïnvloeden en om het bewustzijn over waterschaarste te vergroten. “We zijn al een heel eind gekomen”, vertelt CTO Joost Van der Spurt. “Tien jaar geleden spraken we met chemische fabrieken voor wie onze propositie ‘gewoon’ met water te maken had. Inmiddels krijgen de deskundigen van Ekopak bijna een koninklijk welkom om oplossingen te bieden met betrekking tot water. Die veranderde perceptie maakt heel duidelijk dat wij echt een impact kunnen hebben op de stakeholders in onze waardeketen.”

Onze markt

De belangrijkste technologiesegmenten van Ekopak groeien snel.

Ekopak opereert in een nieuwe, innovatieve en snelgroeiende markt. De wereldwijde uitgaven aan water en afvalwater door nutsbedrijven en industriële watergebruikers zal naar verwacht met 3,5% CAGR groeien in 2023. In de EU wordt slechts 2% van stedelijk afvalwater hergebruikt. Tegelijkertijd wordt het wateraanbod steeds relevanter voor wereldwijde stakeholders.

De belangrijkste technologiesegmenten van Ekopak groeien nog sneller. Voor 2024 streeft de markt voor omgekeerde osmose naar een groei van 8,7% CAGR, de ultra-filtratiemarkt richt zich op een groei van 15,3% en de nano-filtratiemarkt zal toenemen met 18,2%.

Gedreven door oplopende waterschaarste, groeiende vraag naar water, steeds strenger wordende regelgeving en relevantere ESG-doelstellingen zijn veel industriële watergebruikers op zoek naar manieren om hun algehele watervoetafdruk te verkleinen en om water op een duurzamere manier te gebruiken. Om haar missie te verwezenlijken heeft Ekopak de strategische keuze gemaakt om zich te richten op industrieën met een hoger waterverbruik en waar er behoefte is aan water van een bepaalde kwaliteit. Daardoor zijn opdrachten uit de voedingsindustrie, de farmaceutische industrie en de chemische industrie zeer belangrijk geworden voor ons bedrijf.