Ga naar de inhoud
Ekopak header

Duurzame groei van Ekopak

Hoewel duurzaamheid steeds een belangrijke rol heeft ­gespeeld in de geschiedenis van Ekopak, heeft het bedrijf in 2021 de ­omschakeling gemaakt van het opstarten van verschillende ­initiatieven en projecten naar een bewuste, consequente en ­geïntegreerde benadering van duurzaamheid. In dit ­hoofdstuk van ons rapport zouden we het proces willen schetsen voor het ontwikkelen van een duurzame strategie en de vier pijlers ­definiëren waarop deze strategie rust.  

Door het bepalen van onze ­duurzaamheidsstrategie wordt het duidelijk op welke vlakken we de grootste impact kunnen verwezenlijken – het stelt ons in staat om onze inspanningen te optimaliseren daar waar ze
het zinvolst zijn

Els De keukelaere – CFO

Wordt vervolgd… 

In het tweede kwartaal van 2022 zullen we ons eerste duurzaamheidsrapport publiceren, waarin het gehele proces in detail uit de doeken wordt gedaan alsmede onze concrete ambities en doelstellingen zoals deze worden onderschreven door onze Raad van Bestuur.


Het Proces

STAP 1: het begint bij ons 

Opdat onze onderneming op een duurzame manier zou kunnen groeien, mogen we geen onderscheid ­maken ­tussen onze bedrijfsstrategie en onze inspanningen ­inzake duurzaamheid, maar moeten we deze samen ­ontwikkelen zodat de twee elkaar versterken. Daarom begint onze duurzaamheidsstrategie met het bepalen van onze ­bedrijfsstrategie: wat doen we als bedrijf? Waar staan we voor?  

Pas wanneer we een duidelijk beeld hebben van wie we zijn, wordt het duidelijk welke impact wij werkelijk hebben als bedrijf. En dan moet onze strategie ons tonen waar we het grootste verschil kunnen maken, zodat we niet alleen de zekerheid hebben dat deze impact zo positief mogelijk is maar ook dat onze onderneming er sterker door wordt.

Duurzaamheid is het bereiken van een evenwicht ­tussen ecologische, maatschappelijke en economische ­aspecten. Wanneer dit evenwicht wordt bereikt, zal wat we doen om de wereld beter te maken ook ons bedrijf ten goede komen – en op die manier kunnen we groeien op een duurzame manier.

Pieter Loose – CEO

STAP 2: het gaat om de stakeholders

Zodra het duidelijk is wat we doen als bedrijf, ­kunnen we bepalen op welk vlak we de grootste impact ­kunnen ­hebben en waar de prioriteiten en risico’s ­liggen. Maar daarvoor hebben we onze stakeholders nodig. Als we stellen dat “duurzaamheid” het evenwicht is ­tussen ­ecologische, maatschappelijke en economische ­aspecten, dan moeten we bepalen welke ecologische en maatschappelijke aspecten belangrijk zijn voor onze ­stakeholders en dus ook voor ons bedrijf.  

Omdat ons bedrijf een invloed heeft op onze ­stakeholders, worden bij hen bepaalde behoeften gecreëerd. Deze materialiteiten vertegenwoordigen mogelijk interessante opportuniteiten voor Ekopak (als we aan deze behoeften kunnen voldoen) maar ze kunnen ook aanzienlijke ­risico’s inhouden (als we er niet inslagen eraan te voldoen). Door met onze stakeholders te praten wordt onze horizon ­breder, waardoor we de wereld niet langer zien door onze eigen tunnelvisie maar ons bewust worden van de risico’s en de opportuniteiten die buiten ons gezichtsveld liggen.  

Ekopak Stakeholders

Ontdek meer

In ons duurzaamheidsrapport zullen we ­uitleggen hoe we onze stakeholders hebben geïdentificeerd, hoe we in de toekomst met hen willen communiceren en wat we te weten zijn gekomen over hun materialiteiten ten aanzien van Ekopak. 

STAP 3: prioriteiten

Duurzame ontwikkeling is enkel mogelijk als we een ­positieve impact hebben zowel op de wereld rondom ons als op de economische realiteit van onze onderneming. Het bepalen van onze strategie is bijgevolg een constante ­evenwichtsoefening, waarbij we voorrang moeten geven aan de thema’s die de grootste impact hebben op beide vlakken.

Zodra we een duidelijk beeld hebben van de behoeften van onze stakeholders, moeten we bepalen welke ­materialiteiten voorrang moeten krijgen en deel moeten uitmaken van onze strategie. Deze prioriteiten worden bepaald door alle ­materialiteiten in een matrix te plotten die zowel de relatieve impact van Ekopak op een materialiteit (en dus op de ­

Geen enkele onderneming kan 100% perfect ­worden, maar dat mag ons er niet van weerhouden om gestaag en doelgericht onszelf te ­verbeteren, stap voor stap. Dat kunnen we bereiken door ­voorrang te geven aan die zaken waarmee we het grootste verschil kunnen maken.

Dwight Vandendaele – Ekopak Belgium

Ontdek meer

In our sustainability report we’ll show our materiality In ons duurzaamheidsrapport tonen we onze materialiteitenmatrix en geven we uitleg over het proces achter de prioriteitsbepaling van de materialiteiten. 

STAP 4: bepalen van de pijlers van onze duurzaamheidsstrategie

Het opstellen van een lijst met materialiteiten zou geen doeltreffende manier zijn om kenbaar te maken wat ­duurzaamheid betekent voor Ekopak. De integratie ervan in een duidelijk en bondig verhaal helpt ons bedrijf om zowel intern als extern te communiceren over waar onze focus ligt en welke onze prioriteiten zijn.   

Hernieuwbaar gebruik van water

De wereld riskeert in de toekomst te worden geconfronteerd met een ernstig tekort aan bruikbaar water. Om een dergelijke ecologische en humanitaire ramp af te wenden, moeten we erop toezien dat de juiste waterbronnen worden gebruikt voor de juiste toepassingen. Alleen dan zullen we erin slagen om ons waterverbruik hernieuwbaar en dus duurzaam te maken. Om dit te kunnen verwezenlijken ondersteunt Ekopak bedrijven bij het omschakelen van het traditionele waternet naar een gedecentraliseerde watervoorziening.

Veilig waterverbruik

Bedrijven gebruiken water ofwel als proceswater of als ­ingrediënt bij het maken van een product. In beide ­gevallen heeft dit water een belangrijke impact op de veiligheid. ­Ekopak garandeert deze veiligheid door het water te ­behandelen volgens de gewenste kwaliteitsnorm en door de continuïteit te maximaliseren.

Eko-wolfpack

Ekopak levert een belangrijke bijdrage tot een ­duurzamer ­waterverbruik dankzij een gedecentraliseerde ­watervoorziening, maar dit is enkel mogelijk omdat Ekopak kan vertrouwen op een uiterst gekwalificeerd en ambitieus team. Maar dezelfde gedrevenheid en passie die leiden tot innovatieve oplossingen kunnen voor onze werknemers ook leiden tot een burn-out.  Daarom is het van groot belang dat Ekopak investeert zowel in de mentale gezondheid als in de kennis van haar Eko-wolfpack.

Responsible asset management

De impact van Ekopaks eigen bedrijfsactiviteiten is klein ­vergeleken met het verschil dat we kunnen maken voor de impact van onze klanten. Toch willen we erop toezien dat het reduceren van onze eigen ecologische voetafdruk gelijke tred houdt met de maatschappelijke evolutie. Wij focussen ­daarbij vooral op onze gebouwen en mobiliteit om onze ­negatieve impact op CO2-uitstoot, luchtvervuiling, waterverbruik, ­energieverbruik en afvalproductie te verminderen.

STEP 5: acting where it matters

Onze pijlers bieden een stevige basis voor een ­specifiek projectplan waarin onze prioriteiten vooropstaan. Een ­dergelijk projectplan zorgt ervoor dat elke actie die ­Ekopak onderneemt de duurzaamheidsstrategie ­ondersteunt. Hieronder zullen we het kader uiteenzetten dat door deze pijlers wordt gecreëerd voor Ekopak. In ons duurzaamheidsrapport zullen wij met u een ­gedetailleerd en volledig projectplan delen, zoals dat werd ­o­­nderschreven door onze Raad van Bestuur, en waarin wordt verduidelijkt wat onze doelstellingen zijn, hoever we vandaag staan en op welke manier we nog willen ­verbeteren.

Ekopaks duurzaamheidspijlers en de SDG’s