Ga naar de inhoud
Ekopak header
  • Ekopak
  • Als je impact kan hebben, moet je ervoor gaan

If you can have a big impact,
you should go for it

Hoewel het niet eenvoudig was om een gaatje te vinden in de agenda’s van zowel Pieter Bourgeois (voorzitter) als Pieter Loose (CEO), namen ze graag de tijd voor dit interview. Eens we dan toch rond de tafel zaten en het gesprek over Ekopak op dreef komt, zijn ze nog moeilijk te houden want Ekopak is overduidelijk een belangrijk deel van hun leven. Voor Ekopak is hen geen inspanning teveel. Voor Ekopak dromen zij een mooie toekomst bijeen.  

Maar wat heeft u ertoe aangezet om met Ekopak naar de beurs te trekken?

Pieter Loose. Eigenlijk is alles een jaar eerder gestart, toen ik Marc Coucke ontmoette. Hij was meteen enthousiast over wat we bij Ekopak doen. Hij is zich erg bewust van de ­waterproblematiek in de wereld en hij zag dat Ekopak een belangrijke bijdrage tot de oplossing kan leveren. Om kort te gaan: Marc nam met zijn investeringsvennootschap Alychlo een belangrijke participatie. Zo ging de bal aan het rollen.

Pieter Bourgeois. Als investeringsmanager bij Alychlo ­raakte ik nauw betrokken bij Ekopak. Het was meteen duidelijk dat Ekopak actief is op een domein dat steeds relevanter zal worden in de toekomst, maar dat vandaag misschien nog iets teveel in de schaduw staat wanneer men spreekt over het milieu en het klimaat. Er liggen dus nog  enorme groeikansen open voor Ekopak, en door te groeien kan Ekopak ook een wezenlijke ­bijdrage tot de oplossing van de waterproblematiek leveren.

Pieter Loose. Ik had op dat ­moment al een behoorlijk groeitraject afgelegd. Maar ik besefte dat ik hulp kon ­gebruiken om die groei nog verder door te trekken. Ik dacht dat ik met de hulp van Alychlo wel een heel eind verder zou geraken. Maar Pieter Bourgeois spiegelde me een geheel nieuwe dimensie voor.

Pieter Bourgeois. Als Pieter met Ekopak écht een verschil voor de wereld wil maken, is de inbreng van Alychlo alléén niet genoeg – misschien wel om het soort groei te realiseren dat hij in het begin voor ogen had, maar niét om de groei te realiseren die nodig is om echt iets te betekenen voor de wereldwijde uitdaging op het vlak van watervoorziening. Dan gaat het om een totaal andere dimensie.  Zo kwamen we uit op het plan om naar de beurs te trekken en op die manier structureel toegang te krijgen tot de publieke kapitaalmarkt. De IPO was echt een succes. De beursgang was geen doel op zich, maar eerder een middel om onze dromen te realiseren. Met de IPO stapte Ekopak in één klap de wereld van de grote ondernemingen binnen. Daar gelden andere normen: prestatiemanagement, rapportering, corporate governance,… Als jonge onderneming hebben we hier en daar nog een weg af te leggen, maar dat schrikt ons niet af.

De krachtlijnen voor Ekopak:
• Toegang hebben tot de middelen om ons businessplan te realiseren
• Groeien op de markten waarop we al actief zijn
• Groeien via geografische expensie
• Duurzaam ondernemen
• Focus op het WaaS-businessmodel
• Nieuwe concepten (zoals Waterkracht) ontwikkelen

De beursintroductie gaf Ekopak blijkbaar vleugels, want er is sindsdien heel wat gebeurd. Wat zijn voor u de belangrijkste verwezenlijkingen van Ekopak in 2021?

Pieter Loose. Elke dag brengt wel iets bijzonders bij Ekopak, dat maakt het hier net zo ­aantrekkelijk. Maar als ik dan toch een zakelijke selectie moet maken, kom ik tot vijf grote ­gebeurtenissen, waarvan de IPO al werd vermeld. Eigenlijk gaat het meer over beslissingen en strategieën dan over gebeurtenissen. We hebben resoluut voor een groeistrategie gekozen, en die groei gaan we in eerste ­instantie vooral realiseren op de markt waarop we al actief zijn. Daarnaast hebben we ­beslist om onze groei mee te ­realiseren via geografische expansie. De oprichting van Ekopak France is daarin een allereerste stap. ­Verder hebben we uitgemaakt dat we onze organisatie gaan doordrenken van het duurzaamheidsbegrip; onze groei dient dus ook duurzaam te zijn. Onze groei dient bovendien ­rendabel te zijn. Daarom hebben we de strategische ­omschakeling naar het WaaS-businessmodel ingezet.

Pieter Bourgeois. Dat zijn inderdaad de vijf krachtlijnen voor Ekopak: (1) toegang verzekeren tot de kapitaalmarkten om over de nodige middelen te beschikken voor de implementatie van ons businessplan, (2) groeien op de markten waarop we al actief zijn, (3) groeien via geografische expansie, (4) inzetten op duurzaamheid, (5) volop de kaart van het WaaS-businessmodel trekken. En eigenlijk wil ik daar nog een zesde krachtlijn aan toevoegen: nieuwe concepten ontwikkelen, zoals we dat via de Waterkracht joint venture gaan doen in de haven van Antwerpen.

Uit uw antwoord leid ik af dat duurzaamheid voor Ekopak meer is dan zomaar een ­project?

Pieter Loose: Dat klopt. Bij ­Ekopak zijn we ons altijd zeer ­bewust geweest van onze impact op de wereld. Duurzaamheid is de evenwichtsoefening tussen de sociale en ecologische behoeften van onze stakeholders aan de ene kant en de groei van ons bedrijf aan de andere kant. Die benadering is de hoeksteen van onze ­duurzaamheidsstrategie, maar ook van onze gehele ­bedrijfsstrategie op lange termijn.

De groeistrategie van Ekopak moet duurzaam zijn, maar ook beheersbaar. ­Daarom bouwen we nu al aan een ­organisatiestructuur die voorzien is op de toekomstige groei.

Pieter Bourgeois – Chairman

Pieter Bourgeois: Duurzaam ondernemen is gewoon ook een kwestie van gezond zakelijk verstand. Als onderneming die oplossingen aanbiedt voor de waterproblematiek en dus bedrijven in staat stelt om duurzamer te werken, wil Ekopak uiteraard ook zelf een duurzame onderneming zijn. Daarom hebben wij In april 2021 de principes van de VN Global Compact ondertekend. Samen met het gespecialiseerde bureau Encon hebben wij al meerdere werksessies gehad om duurzaamheid te integreren in onze strategie en onze activiteiten. De toetreding tot VN Global Compact impliceert ook ons engagement om een gevalideerde methodologie te hanteren om onze duurzaamheidsdoelstellingen te bepalen en te meten, en om daar jaarlijks over te rapporteren. In dit jaarverslag wordt deze methodologie verder toegelicht en kunt u onze voortgang op dat vlak al volgen. Ons eerste duurzaamheidsverslag zal gepubliceerd worden in het tweede kwartaal van 2022. Vanaf volgend jaar mag u van Ekopak een geïntegreerd jaarverslag verwachten, waarin duurzaamheid verweven zit doorheen het gehele rapport.

Er staat enorm veel op stapel bij Ekopak. Hoe pakt u dat allemaal aan?

Pieter Bourgeois. De werkkracht en gedrevenheid van onze CEO zijn indrukwekkend, en hij slaagt er ook in om zijn voltallige team hierin mee te trekken. Toch zal dat niet ­volstaan voor de uitdagingen en de opportuniteiten die zich ­aandienen. Het is de taak van de Raad van Bestuur om het management hierin bij te staan en te coachen. Wij hebben dit grondig bekeken. De groeistrategie van Ekopak moet niet enkel duurzaam zijn, maar ook beheersbaar. Manageable Growth, dus. Daartoe kan je twee dingen doen. Ofwel schrap je een aantal zaken van het prioriteitenlijstje, ofwel versterk je de organisatie. Gezien de golf waarop Ekopak momenteel surft, zou de eerste optie een gemiste kans zijn. Dus hebben we welbewust gekozen om ook de nodige middelen te voorzien om de organisatie, de systemen, de processen en de procedures van Ekopak uit te bouwen voor de toekomst.

Pieter Loose. Het is goed dat onze Raad van Bestuur ons daarop heeft gewezen. Samen hebben we ervoor geopteerd om systemen en processen beginnen uit te bouwen die al voorzien zijn op de verwachte toekomstige groei van Ekopak. Bij die keuze hoort uiteraard een prijskaartje, maar op lange termijn is dat de enige oplossing. We willen niet aanmodderen in de marge, maar we kiezen ze resoluut voor om een solide structuur uit te bouwen. Zoals we voor onze duurzaamheidsstrategie de principes van VN Global Compact onderschrijven – net als vele blue chip-ondernemingen – zo bouwen we ook een organisatie die zich zal kunnen spiegelen aan deze grote bedrijven. De Corporate-afdeling zal nog verder worden uitgebouwd. Daarmee hebben we trouwens al rekening gehouden in de plannen voor onze nieuwe hoofdzetel, die we gaan bouwen op een bedrijventerrein langsheen de E17-autoweg ter hoogte van Deinze. Uiteraard gaan we van dit gebouw, dat we in het voorjaar van 2024 in gebruik willen nemen, een schoolvoorbeeld maken van duurzaamheid.”

Ekopak zal dit jaar dus op meerdere bouwwerven aanwezig zijn?

Pieter Bourgeois: Inderdaad, want we hopen heel snel ook de constructie te kunnen starten van de  waterbehandelingsinstallatie voor de Waterkracht joint venture in de haven van Antwerpen. De expertise van Ekopak betreft vooral ­decentrale circulaire watervoorziening. Maar met Waterkracht krijgt die circulaire watervoorziening een centralere invulling aangezien we het gezuiverde water vanuit een centrale installatie in de haven gaan toeleveren aan meerdere afnemers in het havengebied. Vanaf 2025 wil Waterkracht elk jaar 20 miljard liter water zuiveren voor circulair gebruik. Als je dàt soort impact kan hebben op je expertisedomein, dan moet je ervoor gaan.

Pieter Loose: Onze stakeholders kunnen erop rekenen!