Ga naar de inhoud
Ekopak header
  • Ekopak
  • Aandeelhoudersstructuur

Aandeelhoudersstructuur

Aandeelhoudersstructuur

Ten gevolge van het aanbod van 31 maart 2021 en 8 april 2021 om 4.044.642 nieuwe aandelen in een private ­plaatsing uit te geven, is het totale aantal uitstaande aandelen nu 14.824.624. Alle uitstaande aandelen worden verhandeld op de gereguleerde markt van Euronext Brussels. Elk ­aandeel geeft de houder recht op één stem. Bijgevolg zijn er ook  14.824.624 stemrechtverlenende effecten.

Naast de stemrechtverlenende effecten zijn er ook 35.000 rechten om in te tekenen op stemrechtverlenende effecten, die nog dienen uitgegeven te worden (cf. het warrantenplan).

Aandeelhouders die de drempel van drie (3) procent van het aandelenkapitaal van de onderneming op een ­volledig ­verwaterde basis  overschrijden – hetzij opwaarts, ­hetzij ­neerwaarts – moeten hun deelneming bekend maken.  Voor de berekening dient het aandelenkapitaal van de ­onderneming op een volledig verwaterde basis te worden gehanteerd, waarbij de noemer de som is van het aantal stemrechtverlenende effecten en het aantal rechten om in te tekenen op stemrechtverlenende effecten. Vervolgens is een bekendmaking vereist bij elke overschrijding – ­hetzij ­opwaarts, hetzij neerwaarts, van de drempel van vijf (5) ­procent en elk meervoud van vijf (5) procent van het aandelenkapitaal van de onderneming. Deze meldingen dienen overgemaakt te worden aan zowel Ekopak als aan de FSMA.

Aandeelhouderspercentages

Gebaseerd op de bekendmakingen van belangrijke deelnemingen die ­Ekopak heeft ontvangen sinds de beursgang op 31 maart 2021 en 8 april 2021, ziet de aandeelhoudersstructuur er als volgt uit:
Er zijn geen restricties op de aandelen of de stemrechten. Er zijn tevens geen meldingen te maken met betrekking tot het ­Koninklijk Besluit van 14 november 2017. Er zijn geen transacties met de belangrijkste aandeelhouders die niet aan ­marktvoorwaarden zijn aangegaan, noch zijn er strijdige belangen te melden.

Jaarlijkse Algemene Vergadering
van Aandeelhouders

De Jaarlijkse Algemene Vergadering van ­Aandeelhouders (JAVA) wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand mei. Aandeelhouders kunnen de vergadering fysiek bijwonen, of kunnen stemmen via volmacht.

In 2021 vond de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats op 17 maart 2021, dus ­voorafgaand aan de notering van de aandelen van Ekopak op Euronext Brussels.

Aanvullende op de Jaarlijkse Algemene ­Vergadering van Aandeelhouders riep de Raad van Bestuur ook een ­Buitengewone Algemene Vergadering van ­Aandeelhouders (BAVA) samen op 17 maart 2021 om te besluiten over de private plaatsing en de notering van de aandelen van Ekopak op Euronext Brussels, om de statuten van de onderneming in die zin aan te passen en om te leden van de Raad van Bestuur en haar comités te benoemen.

De Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal dit jaar doorgaan op 10 mei 2022. Alle details omtrent deze meeting worden gepubliceerd op de website van Ekopak