Ga naar de inhoud
Ekopak header

Hoe wij
waarde creëren

Waardecreatiemodel 2022 in cijfers

De kern van een geïntegreerd verslag is het waardecreatiemodel, dat als ruggengraat voor dit document dient en de structuur ervan bepaalt. De infografiek van het waardecreatiemodel helpt de lezer het overzicht te bewaren en door dit verslag te navigeren. Links staan de zes kapitalen – de middelen – die Ekopak inzet om haar doel te realiseren: het bereiken van 100% watercirculariteit binnen de industrie en het waarborgen dat drinkwater wereldwijd continue beschikbaar blijft.

Die kapitalen worden ingezet in het bedrijfsproces van Ekopak, zowel in haar WaaS- als niet-Waas-activiteiten (in het midden van de infografiek). De strategie is gericht op groei, die Ekopak wil bereiken door decentrale waterproductie-eenheden aan te bieden die wereldwijd kunnen worden ingezet. Deze groeistrategie rust op drie pijlers (onderaan de grafiek): samenwerking, innovatie en bewustwording. Door voortdurende inspanningen op strategisch en operationeel niveau te leveren, streeft Ekopak ernaar toegevoegde waarde te creëren voor elk van de zes ingezette kapitalen. Dit blijkt uit de rechterkant van de infografiek.

Voor meer informatie over hoe wij waarde creëren, verwijzen wij naar het geïntegreerde jaarverslag, hoofdstuk 3 Ons business model.