Ga naar de inhoud
Ekopak header

Executive Management
Comité

De Chief Executive Officer is door de Raad van Bestuur belast met het dagelijks management van de onderneming en leidt het Executive Management Comité binnen het raamwerk dat werd vastgesteld door de Raad van Bestuur en onder hun uiteindelijke supervisie.

* Benoemd als lid van het Executive Managementcomité van Ekopak met ingang van 1 januari 2023.

Pieter Loose

(via de managementvennootschap Pilovan), Chief Executive Officer (CEO) sinds 2013 nadat hij daarvoor 3 jaar als verkoopingenieur van de onderneming actief was. Vooraleer hij Ekopak vervoegde, vervulde hij verschillende managementfuncties bij Hertel. Hij is ook ondervoorzitter van Watercircle, een belangenvereniging voor watertechnologiebedrijven in België. Belgische nationaliteit.

Franky Cosaert

(via managementvennootschap Cospil BV), Chief Executive Officer Ekopak France sinds November 2022. Hiervoor meer dan 25 jaar nationale en internationale ervaring in de energie- en watersector als Algemeen Directeur Gaz de France Belux, Senior Vice President Marketing&Sales Europe bij Engie, President LNG China bij Engie en 7 jaar CEO bij water-link. Belgische Nationaliteit.

Els De keukelaere

(via de managementvennootschap EDK Management BV ), Chief Financial Officer van Ekopak NV sinds 2020. Master Toegepaste economische wetenschappen (UGent), MBA in financieel management (Vlerick Business School), Bedrijfsrevisor sinds 2004. Eerdere functies in haar loopbaan: auditor bij KPMG Gent en Chief Financial Officer van Concordia Verzekeringen (Gent). Belgische nationaliteit.

Lieve Delrue

HR-directeur sinds mei 2022 (lid van het EMC sinds januari 2023). Master in de psychologie, optie Industriële & Organisatiepsychologie (KU Leuven). Eerdere ervaring in internationale HR-functies binnen de waterindustrie en Europese bedrijven, waaronder Waterleau Group, SKF Belgium en Panasonic Energy Europe. Belgische nationaliteit.

Tim De Maet

Chief Operations Officer van Ekopak NV sinds 2020, voorheen 9 jaar Operations Manager binnen de onderneming. Master industrieel ingenieur chemie, met een specialisatie in milieu-biotechnologie (HoGent, Gent). Meer dan 15 jaar ervaring in de waterbehandelingsindustrie, waaronder bij Entaco NV en Micron NV. Belgische nationaliteit.

Niels D’Haese

Chief Commercial Officer (CCO) sinds begin 2022. Master milieutechnologie (UGent). Vooraleer bij Ekopak van start te gaan midden 2021, was Niels general manager van de waterdivisie van DEME Environmental Contractors. Hij heeft meer dan 14 jaar ervaring en vervulde verschillende functies bij o.a. Epas (Veolia), Suez (Benelux, International). Belgische nationaliteit.

Patrick Parfondry

(via managementvennootschap iPure BV) site verantwoordelijke van H2O Production sinds de overname in 2022. Master industrieel ingenieur chemie, met een specialisatie in milieu-biotechnologie (HEPL, Luik). Voormalig oprichter van het bedrijf iServ BV overgenomen door Ekopak NV in 2021. Meer dan 27 jaar ervaring in de waterbehandelingsindustrie, waaronder bij Degrémont (SUEZ) en Veolia Water. Belgische nationaliteit.

Joost Van Der Spurt

Chief Technology Officer (CTO) sinds 2014. Master in Chemical Engineering aan de KULeuven. Acht jaar ervaring in de waterbehandelingssector, met focus op procesmanagement, onderzoek en ontwikkeling, en automatisering. Belgische nationaliteit. 

Anne-Mie Veermeer

Chief Disinfection Officer (CDO) sinds 2006. Master of Engineering met een specialisatie in chemie en biochemie (KULeuven, Campus Gent). Was daarvoor gedurende vier jaar kwaliteitsmanager R&D bij een onderneming die gespecialiseerd is in de bereiding van vacuüm verpakte kant-en-klaarmaaltijden en maaltijdcomponenten. Belgische nationaliteit.


Risicobeheer

De activiteiten van Ekopak zijn onderhevig aan een aantal risico’s. Als een of meerdere van deze risico’s zich voordoen, is het mogelijk dat Ekopak niet in staat zal zijn om zijn strategie en zijn businessplan uit te voeren.

Risicobeheerproces

Het Executive Managementcomité is verantwoordelijk om de belangrijkste risicofactoren te identificeren, te beoordelen en te prioriteren. Het is tevens verantwoordelijk om programma’s voor risicopreventie, risicobeperking en risicodekking te ontwikkelen en in te voeren.

Daartoe heeft de onderneming een proces ingevoerd om de belangrijkste risicofactoren waarmee ze kan geconfronteerd worden, te managen. Voor elke risicocategorie beoordeelt het Executive Management Comité de waarschijnlijkheid dat deze risico’s zich zouden voordoen, en de omvang van de impact wanneer ze zich effectief zouden manifesteren. Gebaseerd op deze grondige beoordeling worden de risicocategorieën op een rooster uitgezet, waarmee wordt aangegeven welke prioriteit elke risicofactor dient te krijgen.

Rekening houdend met deze prioriteitsstelling identificeert het Executive Management Comité hoe de gerelateerde risico’s kunnen vermeden worden, hoe hun impact kan worden ingeperkt wanneer ze zich voordoen, en of hun impact kan afgedekt worden met een verzekeringspolis.

Doorheen het jaar brengt het Executive Management Comité hierover op kwartaalbasis verslag uit aan het Auditcomité van Ekopak, dat toeziet op het volledige risicobeheerproces.

Minstens eenmaal per jaar, maar in de praktijk op een continue basis, voert het Auditcomité in samenspraak met het Executive Management Comité een grondige herziening uit van alle potentiële risicofactoren. Bij dergelijke gelegenheden kunnen nieuwe risicofactoren formeel worden geïdentificeerd en opgenomen in het programma. Vervolgens legt het Auditcomité het gezamenlijk uitgewerkte plan voor aan de Raad van Bestuur ter goedkeuring. Na deze formele goedkeurig door van de Raad van Bestuur krijgt het Executive Managementcomité de opdracht om het bijhorende actieplan in te voeren en om op regelmatige basis aan het Auditcomité verslag uit te brengen over de status van de implementatie.

Risicobeheer – beoordeling 2022

Elke risicofactor wordt meer gedetailleerd bescherven in de corporate governanceverklaring; zij worden hier slechts opgesomd.

Voor meer informatie over het risicobeheer, verwijzen wij naar het corporate governance rapport, hoofdstuk 6 Risicobeheer.